بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

بیمه های درمان در دو شاخه درمان تکمیلی و درمان مسافران خارج از کشور ارائه می گردد :

بیمه درمان تکمیلی (گروهی)

با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی ارائه می گردد . موسسه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند . تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی ، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی ، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم ، هزینه های مجاز سرپائی ، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن ، هزینه های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می باشد .

بیمه درمان مسافران خارج از کشور

این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگاد و شبکه های بین المللی کمک رسان تضمین و ارائه می گردد و خسارت های ناشی از حادثه ، بیماری و صدمات بدنی مسافران خارج از کشور را پرداخت می نماید .

بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور :

 • تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران
 • تامین هزینه های فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی
 • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشکی
 • همکاری و راهنمائی درصورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارک مسافرتی
 • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار
 • فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه درمان مسافرتی خارج از کشور
 • فرم اعلام خسارت درمان مسافرتی کمک رسان (SOS)
 • فرم درخواست فسخ بیمه نامه درمان مسافرتی کمک رسان (SOS)

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور – شرکت کمک رسان ایران

فصل اول: تعریف

 • ۱- بیمه شده : همان بیمه گذار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت سهامی بیمه پاسارگاد.
 • ۲- اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر ، فرزندان (دارای سن ۱۸ سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گذار که به صورت دایم با بیمه گذار زندگی می کنند.
 • ۳- کشور محل اقامت : همان محل اقامت دایـم و یا سکونت بیمـه­گذار است که دراین بیمـه نامه کشـور ایران می باشد.
 • ۴- بیماری : هرگونه تغییر درسلامتی بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده و شامل هیچیک از دو گروه زیر نباشد.
  • ۱-۴- بیماری مادرزادی که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته است.
  • ۲-۴- بیماری سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است .
 • ۵- بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظر گروه پزشکی “شرکت کمک رسان ایران “ بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.
 • ۶- صدمات جسمانی : عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه پدید آمده باشد.
 • ۷- صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده باز داشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
 • ۸- پوشش و گستره آن : “شرکت کمک رسان ایران “ بلافاصله مساعدت های ذکر شده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری وحوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه گذار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارایه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیـایی مشخــص شده و نیز مدت سفر بیمه گذار منـدرج در بیمه نامه (تاریخ اعتبار بیمه نامه) حادث نگردیده باشد .

مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خود، هرکدام زودتر حادث شود ، از درجه اعتبار ساقط می گردد.

تذکر مهم : بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هر سفر از ۹۲ روز متوالی بیشتر نباشد.

بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

فصل دوم : خدمات قابل ارایه در سفر

“شرکت کمک رسان ایران “ خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج ازکشورمحل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر این که مدت هرسفر از ۹۲ روز متوالی بیشترنباشد.

الف : کمک های شخصی

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

درصورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه های معمول ، متداول ، لازم و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گذار را ، تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی شرکت امداد رسان ایران برای نظارت بر ارایه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود . فرانشیز: ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است ( به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت ).

۲- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

درصورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار، “شرکت کمک رسان ایران “ نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران در مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله ، تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزیی و یا بیماریهایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی “شرکت کمک رسان ایران “ بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد ، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.

۳- پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی

“شرکت کمک رسان ایران “ درصورت نیاز ، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود . فرانشیز: ۲۵ یورو درهر مورد خسارت دندانپزشکی است . این هزینه ها به معالجه دندان درد ، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

۴- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

درصورت بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی­و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار را به کشور مبدا ( محل اقامت ) تقبل خواهد نمود، مشروط بر اینکه شخص همراه نتواند سفر با وسیله نقلیه شخصی خود یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود را انجام دهد.

۵- بازگرداندن جسد متوفی

درصورت فوت بیمه گذار، “شرکت کمک رسان ایران “ اقدامات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را انجام می دهد و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید. تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

۶- سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده

درصورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود ، شرکت کمک رسان ایران مخارج سفر یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز ، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا مبلغ ۸۵۰ یورو را پرداخت خواهد نمود.

۷ – بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

اگر بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده ( تا بستگان درجه دوم ) خود ناچار به توقف سفر شود ، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود . بیمه گذار می بایست دلایل ، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به “شرکت کمک رسان ایران “ ارایه نماید.

۸ –تحویل دارو

شرکت امدادرسان ایران هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، در صورتی که توسط پزشک معالج وی ، حتی پیش از سفر تجویز شده باشد ، پرداخت خواهد نمود.

۹ -ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

“شرکت کمک رسان ایران “ پیام های اضطراری مربوط به حوادث مشمول این بیمه نامه را به طرف های بیمه گذار اعلام می نماید و درصورت درخواست بیمه گذار اطلاعات اولیه از قبیل نام پزشکان ، متخصصین ، دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک و محل بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، داروخانه ها و آمبولانس ها را ، بدون هرگونه اظهار نظر تشخیص، دراختیار بیمه گذار قرار می دهد.

۱۰ -ارائه وجه الضمان

“شرکت کمک رسان ایران “ ازجانب بیمه گذار وجه الضمان لازم حداکثر تا مبلغ ۸۵۰ یورو را تأیید می نماید قبل از این اقدام بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را بصورت چک بانکی یا حواله یا وجه نقد نزد دفتر رسمی “شرکت کمک رسان ایران ” در ایران بسپارد.

۱۱ -حواله وجه نقد

چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید ، تأییدیه ، شکواییه رسمی و … به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد ، “شرکت کمک رسان ایران “ به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا درقالب چک بانکی ، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۲ فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

درصورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

۱۳ معاضدت حقوقی

الف-“شرکت کمک رسان ایران “ هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور را تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

ب – پوشش های مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزینه های مربوط به بار و وسایل شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و براساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید:

تذکرمهم : اصل تأییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به “شرکت کمک رسان ایران “ ارایه شود .

۱- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما

درصورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل ، “شرکت کمک رسان ایران “ علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است ، مابه التفاوت آن را تا حداکثر ۲۰۰ یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما ، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گذارباید فهرستی از مشخصات و محتویات ، ازجمله قیمت تخمینی و تاریخ خریدهر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل را به شرکت کمک رسان ایران ارایه نماید. پرداخت خسارت براساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم برا مفقود دانستن دایم بار همراه مسافر ، توسط شرکت حامــل تعیین می شود و از ۲۱ روز کمتـــر نمی باشد. پول ، جواهرات ، کارت های اعتباری و نقدی و هرگونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.

۲- جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد ، “شرکت کمک رسان ایران “ هزینه تأخیر در ورود بارهرماه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل ۶ ساعت تأخیر ، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف ۱۰۰ یورو پوشش می دهد. درکلیه موارد ، اسناد موید وقوع حادثه که به تأیید شرکت هواپیمایی­رسیده باشد ، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.

۳- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

“شرکت کمک رسان ایران “ راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقــدان بار و ملزومــات شخصی را به بیمه گذار ارایه و برای یافتن آن همکاری خواهد نمود. درصورت پیدا شدن ملزومات مذکور، انتقال آن به مقصد مورد نظربیمه گذار یا کشور محل اقامت وی توسط “شرکت کمک رسان ایران “، بیمه گذار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامه خواهدبود.

پ – پوشش تأخیر در عزیمت

درصورتی که وسیله نقلیه عمومی مسافرتی مورد استفاده بیمه گذار حداقل ۶ ساعت تأخیر حرکت داشته باشد ، “شرکت کمک رسان ایران “ به شرط ارایه نسخه اصلی صورت حساب های مربوط ، هزینه های اضافی متحمل شده به دلیل این تأخیر ( از قبیـل هزینه های حمل ونقل ، اقامت درهتل و همچنین غذا) حداکثرتا مبالغ مندرج در زیر را به وی جبران خواهد نمود:

 • ۱- درصورتی که تأخیر بیش از ۶ ساعت باشد ، تا سقف ۴۵ یورو.
 • ۲- در صورتی که تأخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد، ۴۵ یورو اضافه بر بند۱ .
 • ۳- درصورتی که تأخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بربند ۲ .
 • ۴- در صورتی که تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ، ۴۵ یورو اضافه بر بند۳ .

حداکثرتعهد بابت کلیه موارد فوق ۱۸۰ یورو می باشد ، هرگونه تأخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی ، فرودگاه های مبدا و مقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تأخیر های مربوط به پروازهای چارتــر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشند.

– شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تأخیر در عزیمت ) عبارتند از :

 • ۱- پیش از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گذار می بایست تأییدیه کتبی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دلایل تأخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آن ها دریافت نماید.
 • ۲- خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تأییدیه رزرو جا ، برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است ، محاسبه خواهد گردید.

فصل سوم: شرح وظایف

۱- درصورت اعلام خسارت ، تعهد شرکت کمک رسان ایران مشروط به انطباق ادعای بیمه گذار با پوشش ها و شرایط این بیمه نامه می باشد .

۲- درصورت وقوع هرگونه خسارت مشمول این بیمه نامه ، بیمه گذار می بایست :

الف – هرگونه اقدام لازم برای به حداقل رساندن خسارت را بعمل آورد.

ب – در اسرع وقت از طریق تلفن خسارت را به شرکت کمک رسان ایران اعلام و خدمات مورد نیاز خود را مشخص نماید.

پ – کلیه اطلاعات مربوط را در اختیار شرکت کمک رسان ایران ) قرار دهد.

ت – هیچ گونه مسئولیتی را درقبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.

۳- درصورتی که هریک از تعهدات مشمول این بیمه نامه قبلاً تحت پوشش بیمه دیگری قرارگرفته باشد ، “شرکت کمک رسان ایران “ تعهدی در قبال آن نخواهد داشت .

۴- شرکت کمک رسان ایران هیچ گونه هزینه ای را که از پیش مورد تأیید” شرکت امداد رسان ایران قرار نگرفته باشد را جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

فصل چهارم: استثنائات عمومی

۱- موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند :

۱-۱- مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سوء نیت بیمه گذار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی توجهی و بی احتیاطی جدی وی ، حاصل شده باشد.

عواقب اقدامات بیمه گذار در حال اختلال مشاعر و یا معالجات روانی نیز مشمول این پوشش نمی باشند.

۲-۱- عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، رانش زمین ، آتشفشان ، طوفان های موسمی غیرطبیعی ، سقوط اجسام از فضا ، شهاب ثاقب و بطور کلی هرگونه پدیده خارق العاده جوی ، هوایی ، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.

۳-۱- وقایعی ناشی از تروریسم ، نافرمانی یا آشوب های گروهی.

۴-۱- وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.

۵-۱- جنگ ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هرگونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت .

۶-۱- موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای .

۷-۱- موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی ، درگیری و نزاع ، به استثنای دفاع مشروع و یا ضرورت .

۸-۱- بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت اعلام شده وجود داشته باشد.

۹-۱- موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها ، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی یا آموزشی .

۱۰-۱- مبادرت به انجام ورزشهای زیر:

مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری به هر روش ، مسابقه شکاربزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصی زیرآب با استفاده از کپسول هوا ، قایقرانی در آب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است ، اسب سواری ، کوه نوردی ، غارنوردی ، مشت زنی ، کشتی به هرشیوه ، ورزش های رزمی ، چتر بازی ، بالون سواری ، سقوط آزاد، گلایدینگ پاراگلایدر و بطور کلی هرگونه ورزش و تفریح که عرفاً خطرناک تلقی می گردد.

۱۱-۱- حضور در رقابت ها و تورنمنت ها یی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.

۱۲-۱- اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک .

۱۳-۱- اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران .

۱۴-۱- استفاده از وسایل غیرمجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال ، به عنوان مسافر یا خدمه.

۱۵-۱- حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.

۲- علاوه بر استثنائات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشد:

۱-۲- خدماتی که رأساً به وسیله بیمه گذار ، بدون اطلاع و موافقت قبلی “شرکت کمک رسان ایران “ به استثنای موارد ضروری ، انجام پذیــرد. در موارد ضــروری بیمه گذار باید اسنــاد و نسـخه اصلــی صورت حساب ها را به شرکت ارایه نماید.

۲-۲- عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است .

۳-۲- مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدم به آن .

۴-۲-موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل ، دارو ، مواد سمی ، مواد مخدریا داروهای فاقد نسخه پزشکی و همچنین هرگونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی .

۵-۲- موارد ناشی از امتناع یا تأخیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله شرکت مفری و مورد توافق بخش پزشکی آن .

۶-۲- درمان های توانبخشی .

۷-۲- پروتز ، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک .

۸-۲- موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن یا سقط جنین.

۹-۲- موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی .

۱۰-۲- مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر ، در هریک از شرایط زیر:

 • الف – پیش از شروع اعتبار بیمه نامه .
 • ب – با هدف انجام معالجات پزشکی .
 • ج- پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.

۱۱-۲- هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار پیش آید ، هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت هزینه هایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت ۹۲ روز از تاریخ شروع بیمه نامه ، صرف نظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوصی بیمه نامه ، توسط بیمه گذار تقبل گردد.

۳- “شرکت کمک رسان ایران” در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هریک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل درآورد، از مسئولیت مبرا می باشد.

توجه :

 • بیمه نامه های صادره شش ماهه و دوازده ماهه برای سفرهای متعدد معتبر می باشد. مشروط بر اینکه مدت هر سفر بیش از ۹۲ روز متوالی نباشد.
 • هرگونه اعلام خسارت باید حداکثرظرف مدت ۱۶۸ ساعت (۷ روز) به “شرکت کمک رسان ایران” اطلاع داده شود.در غیر اینصورت خسارت غیر قابل پرداخت میباشد .
 • هزینه های مربوط به بیماری موجود، عود شونده ، مزمن ، ادامه دار یا بیماری هایی که بیمه شده قبلاً به آنها مبتلا و تحت درمان بوده است قابل پرداخت نمی باشد .
بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

یکی از انواع پوششهای بیمه‌ای، بیمه بیماری (درمانی) است. باتوجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع‌مختلف بیماری‌ها بوده است، ناچار برای بهبودی و معالجه متقبل هزینه‌های سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی ونیز مخارج بیمارستان می‌شود. به منظور کمک به مردم در چنین مواردی، شرکت‌های بیمه طرحهای گوناگون بیمه‌های‌بیماری را ارائه می‌کنند. همچنین در اغلب کشورها کارکنان دولت و یا واحدهای صنعتی و تولیدی از طرحهای‌بیمه‌های بیماری جمعی استفاده می‌کنند. در حال حاضر بیمه بیماری یکی از رشته‌های مهم بیمه در کشورهای جهان شمرده می‌شود. این نوع بیمه در کشورایران به صورت گروهی عرضه می‌گردد.

مواردی‌ که‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ درمانی‌ قرار می‌گیرد:

بیماری در قراردادهای بیمه درمانی بدین صورت تعریف می‌شود که بیماری عبارت است از هرگونه عارضه‌جسمی و تغییر نامساعد و اختلال در اعمال عادی و طبیعی اعضا و جهازهای مختلف بدن که از سوی مراجع پزشکی‌قابل تشخیص بوده و ارتباطی با اعمال ارادی بیمه شده نداشته باشد. بنابراین تعهدات بیمه‌گر عبارت است از جبران کلیه هزینه‌های درمانی و بیمارستانی هریک از بیمه شدگان که‌براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده قابل پرداخت است. به طورکلی تعهدات بیمه‌گر شامل هزینه‌های ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایشهای پزشکی، مخارج‌بیهوشی، هزینه‌های اتاق عمل و جابجایی به بیمارستان، هزینه‌های دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و هرچیز دیگری است که بیمه‌گر براساس شرایط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن کرده‌است.

موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر (استثنائات‌)

 • پرداخت‌ هزینه‌های‌ زیر خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر است‌.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ اعمال‌ جراحی‌ که‌ به‌ منظور زیبایی‌ و یا رفع‌ و کاهش‌ عیب‌ و نواقص‌ طبیعی‌ و مادرزادی‌ پرداخت‌شود.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ معالجات‌ مربوط به‌ عقیم‌ شدن‌.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط به‌ سقط جنین‌، جز در مواردی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ برحسب‌ ضرورت‌ انجام‌شده‌ باشد.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ مربوط به‌ چک‌ آپ‌، مگر بنا به‌ ضرورت‌ و تشخیص‌ صریح‌ پزشک‌ معالج‌.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ مربوط به‌ بیماریهای‌ روانی‌ (بجز هزینه‌های‌ مربوط به‌ معالجات‌ اعصاب‌)
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از حادثه‌.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ تهیه‌ شکم‌بند، جوراب‌ واریس‌، اعضای‌ مصنوعی‌ برای‌ جبران‌ نواقص‌ مادرزادی‌.
 • کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ که‌ طبق‌ نظر افراد غیرمجاز به‌ مداخله‌ در امور پزشکی‌ انجام‌ شده‌ باشد، مانند هزینه‌های‌شکسته‌بندی‌ و غیره‌.
 • توضیح‌ آنکه‌، با موافقت‌ بیمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌، هم‌ می‌توان‌ بعضی‌ از موارد خارج‌ ازتعهد را تحت‌ پوشش‌ درآورد و هم‌ میزان‌ تعهدات‌ بیمه‌گر را افزایش‌ داد.

بیمه درمان گروهی پاسارگاد

با توجه به هزینه‌های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این هزینه‌ها، بیمه پاسارگاد طرح بیمه‌های درمانی خود را عرضه می‌نماید. بیمه درمانی صرفاً به صورت گروهی ارائه می‌گردد. موسسه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان با اعضای تحت تکفلشان از ۱۰۰ نفر بیشتر باشد می‌توانند تحت پوشش بیمه گروهی مازاد درمان قرار گیرند. تعهد اصلی در بیمه مازاد درمان گروهی، جبران هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه‌های پاراکلینیکی، هزینه‌های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم، هزینه‌های مجاز سرپائی، هزینه پیوند اعضاء طبیعی بدن، هزینه‌های آمبولانس و … قابل اضافه شدن به پوشش اصلی می‌باشد.

راهنمای خسارت بیمه‌های درمان مسافرتی خارج از کشور

مدارک لازم برای پرداخت خسارت درمان مسافرتی خارج از کشور :

 1. ۱ – اصل بیمه نامه
 2. ۲ – اصل گذرنامه (به منظور رؤیت توسط واحد مربوطه)
 3. ۳ – رونوشت از صفحات گذرنامه (صفحه اول، صفحات مربوط به ویزا، صفحه ورود و خروج به کشور مبدأ و مقصد)
 4. ۴ – اصل نسخه پزشک و صورت حساب‌های پرداختی
 5. ۵ – تکمیل فرم دریافت خسارت
بیمه خدمات درمانی پاسارگاد

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه پاسارگاد

 • کلینیک ایران – دندان پزشکی – ۳۸۲۸۶۱۶۶ – صفائیه-انتهای بلوار شهید قندی
 • کلینیک دندان پزشکی یادگاران – دندان پزشکی – ۰۳۲۱۶۲۶۸۴۹۸
 • آزمایشگاه دکتر کامکار – آزمایشگاه – طبس – خیابان مجتهد نجفی
 • کلینیک دندانپزشکی فدک – دندان پزشکی -۳۶۲۰۷۲۵۱ – یزد – خیابان امام خمینی – روبروی سه راهی فهادان
 • مرکز درمانی در یزد – کلینیک
 • درمانگاه شبانه روزی ابوالفضل(ع) – بیمارستان خصوصی – ۳۵۲۷۷۲۴۰۸ – یزد – میبد – خیابان امام -طبقه فوقانی-داروخانه ابن سینا
 • درمانگاه امین میبد – درمانگاه – ۳۲۳۲۱۲۰۰ – میبد
 • بیمارستان آیت اله خاتمی – بیمارستان دولتی – ۳۲۵۷۲۴۶۱ – شهرستان خاتم
 • مرکز درمانی در یزد – خیریه
 • سیدالشهداء – یزد – خیریه – ۳۶۲۱۰۰۱۰ – انتهای خیابان امام خمینی
 • بیمارستان گودرز – یزد – خیریه – ۳۶۲۶۲۰۸۱ – خ سلمان فارسی – بیمارستان گودرز
 • محمد صادق افشار یزد – بیمارستان دولتی – ۳۵۲۵۵۰۱۱-۱۸ – یزد بلوار جمهوری بیمارستان محمد صادق افشار
 • شهدای محراب (سوانح سوختگی) یزد – بیمارستان دولتی – ۳۵۲۵۰۰۹۳-۶ – چهارراه معلم روبروی هتل بهاره
 • سیدرضا شاه ولی – بیمارستان غیر دولتی عمومی – ۳۸۲۱۱۰۹۱-۳ – یزد صفائیه -میدان دانش آموز – جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • حضرت خاتم الاانبیاء ابرکوه یزد ابرکوه‌ – بیمارستان دولتی – ۳۲۸۲۵۰۰۱ – بولوار امام علی (ع)
 • شهدای کارگر یزد – بیمارستان غیر دولتی عمومی – بلوار آیت الله مدرس
 • بیمارستان حکیم بهابادی – بیمارستان دولتی – ۳۲۴۷۱۵۰۰ – یزد – بهاباد – خیابان امام – بعداز بانک رفاه
 • کلینیک دندانپزشکی ابن سینا – دندان پزشکی – ۳۷۲۰۲۴۸۴ – یزد – بلوارآزادگان – سه راه آزادشهر
 • مرکز جراحی محدود و سرپایی دکتر موسوی بیوکی – جراحی محدود – ۳۷۲۴۸۱۰۵-۰۳۵ – یزد – بلوار شهید پاک نژاد -نرسیده به چهارراه معلم
 • شفاء (میبد) – آزمایشگاه -۳۲۳۲۱۷۵۱ – یزد – میبد – خیابان امام-سه راه سعیدی
 • حضرت فاطمه الزهرا (س) یزد مهریز – بیمارستان دولتی – ۳۲۵۲۳۰۰۰ – مهریز – بلوار هفتم تیر
 • مرکز درمانی در یزد – کلینیک
 • شهید رهنمون – بیمارستان دولتی – ۳۶۲۶۰۰۰۱ – یزد – خیابان فرخی
 • مرتاض یزد – بیمارستان خصوصی – ۳۸۲۴۸۰۰۰ – ابتدای خیابان کاشانی – بیمارستان مرتاض
 • شهید صدوقی یزد – بیمارستان دولتی – ۳۸۲۲۴۰۰۰-۸ – یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی
 • بیمارستان مجیبیان یزد – بیمارستان خصوصی -۳۶۲۴۰۰۶۱-۸ – یزد – خیابان آیت الله کاشانی- جنب مجتمع شهاب
 • حضرت فاطمه الزهرا (س) یزد مهریز – بیمارستان دولتی – ۳۲۵۲۳۰۰۰ – مهریز – بلوار هفتم تیر
 • شهید بهشتی تفت یزد تفت‌ – بیمارستان دولتی – ۳۲۶۳۳۰۰۰-۷ – بلوار شهید بهشتی
 • ضیائی و قائم اردکان یزد اردکان‌ – بیمارستان دولتی – ۳۱۵۲۲۰۴۵ – اردکان خیابان امام
 • مرکز درمانی در یزد – کلینیک
 • تخصصی زنان زایمان ونازائی مادر یزد – بیمارستان خصوصی – ۳۶۲۳۰۰۳۰-۴۰ – چهاراه مهدیه – ابتدای بلوار امام جعفر صادق (ع)
 • کلینیک دندانپزشکی سعید مقدم – دندان پزشکی -۳۸۲۲۹۵۲۰ – یزد – بلوار شهید قندی نبش میدان ریاضی کوچه ساقی سه
 • کلینیک دندانپزشکی متین – دندان پزشکی – ۳۸۲۷۶۷۲۲ – یزد -بلوار مدرس -خیابان دانش
 • کلینیک دندانپزشکی کسری – دندان پزشکی – ۳۸۲۱۴۲۳۴ – یزد -بلوار پروفسور حسابی -نبش بلوار فلسطین
 • کلینیک دندانپزشکی آراد(دکتر مهران فاضل یزدی ) یزد – دندان پزشکی – ۳۸۲۵۳۳۰۰ – صفائیه -بلوار دانشگاه -خیابان فرساد -پلاک ۱۰
 • کلینیک دندانپزشکی پارس – دندان پزشکی – ۳۷۲۱۰۸۵۳ – یزد – آزادشهر – فلکه چهارم – جنب درمانگاه بهار
 • عینک سازی پردیس (به نمایندگی خانم سمیرا صادقی ) – عینک سازی – ۳۷۲۸۰۴۵ – یزد -بلوار طالقانی -نرسیده به کلینیک خاتم الانبیاء
 • عینک سازی دانش – یزد – عینک سازی – یزد – سه راه شحنه – کلینیک فرهنگیان
 • مرکز جراحی فاطمه الزهرا – جراحی محدود – ۳۵۲۵۰۰۹۸ – ابتدای ۵۲ متری امام شهر
 • درمانگاه امام جعفر صادق – درمانگاه – ۳۱۲۴۲۳۷۴ – یزد – بلوار شهید صدوقی
 • دندانپزشکی شهید بهشتی – دندان پزشکی – ۳۵۲۸۳۳۳۰ – یزد – انتهای خیابان انقلاب-چهارراه محمود اباد -جنب خانه کارگر یزد.
 • فیزیوتراپی سعادت خواه – یزد – فیزیوتراپی -۳۶۲۴۱۷۱۱ – یزد – چهارراه مهدیه – ابتدای بلوار شهید بهشتی
 • داروخانه دکتر حسنی – یزد – داروخانه -۳۲۴۷۰۷۴۹ – یزد – بهاباد خ امام
 • داروخانه شبانه روزی مهر میبد – داروخانه – میبد جنب درمانگاه امین
 • پزشک متخصص نسرین نصیرزاده مطب یزد – مطب -۳۵۲۳۲۲۶۶ – یزد -۵۲ متری امامشهر – جنب داروخانه دکتر مخبری
 • دکتر سید علیرضا حاجی میرزا – مطب -۳۷۲۶۶۶۲۶ – یزد – بلوار طالقانی – کوچه مجاهد – جنب آزمایشگاه بوعلی – ساختمان پزشکان امیر
 • داروخانه دکتر وکیلیان – داروخانه -۳۶۲۹۳۲۵۵ – یزد – خیابان مسکن – روبروی آژانس پارس
 • داروخانه دکتر امامزاده یزدی – داروخانه -۳۶۲۶۸۸۵۴ – یزد – بلوار منتظر قائم – نبش چهارراه مهدیه
 • دکتر محمدرضا بشارتی (فوق تخصص) – مطب -۳۷۲۵۱۹۱۴ – یزد – بلوار طالقانی – ساختمان پزشکان رازی
 • داروخانه بوعلی – یزد – داروخانه -۳۶۲۶۶۵۰۰ – یزد – میدان مارکار
 • داروخانه دکتردانشور – داروخانه -۳۷۲۰۲۴۲۸ – یزد -آزادشهر – بین فلکه سوم و چهارم
 • داروخانه ابوعلی سیناابرکوه – داروخانه – یزد – ابرکوه بلوار شهید صدوقی
 • دکتر حمیدرضا دبستانی – مطب – تفت
 • مرکزی یزد – آزمایشگاه -۳۷۲۵۷۶۷۱ – یزد – بلوار آیت الله طالقانی-روبروی آتش نشانی
 • درمانگاه امام حسین دندانپزشکی – میبد – دندان پزشکی – ۳۷۷۲۸۵۸۵ – میبد – خیابان امام-جنب سپاه
 • دکتر رحیم استبرقی – دندان پزشکی -۲۵۷۲۲۰۸ – یزد – هرات – خیابان امام – بازارچه میلاد – طبقه فوقانی
 • پزشک متخصص دکتر حمیدرضا زارع – مطب -۳۶۲۶۷۸۲۵ – یزد -بلوار طالقانی-روبروی دبیرخانه دانشگاه یزد – کوچه ۱۹
 • داروخانه دکتر قاسمی نژاد – داروخانه -۳۶۲۰۶۰۶۶ – یزد – خیابان امام قبل از سه راه فهادان
 • آزمایشگاه دکتر گودرزیان – آزمایشگاه -۳۵۲۶۷۲۵۲ – یزد بلوار دولت آباد کوچه قائم
 • دکتر سید محمود میرترابی – بافق یزد – مطب -۴۲۲۸۰۴۲ – یزد – بافق خیابان وحشی بافقی
 • آزمایشگاه رازی – ابرکوه یزد – آزمایشگاه -۲۶۸۲۳۰۴۰ – یزد – ابرکوه
 • دکتر محمدحسین غنیمت – مطب – یزد – مهریز
 • درمانگاه ولیعصر – درمانگاه -۳۷۲۵۷۱۹۱ – یزد – میدان همافر – جنب پل قطار
 • آزمایشگاه مهر – آزمایشگاه -۳۷۲۵۳۹۳۷ – یزد – بلوار طالقانی بعد از آزمایشگاه مرکزی
 • درمانگاه کسری – درمانگاه -۳۸۲۱۴۲۳۴ – یزد – صفائیه – بلوار پروفسور حسابی
 • پژوهشکده علوم تولید مثل و ناباروری یزد کلینیکی یزد – بیمارستان دولتی ۹۸۲۴۷۰۸۵ – یزد – صفائیه-خیابان تیمسار فلاحی
 • عینک سازی پرستیژ (نرجس رستگار پناه) – عینک سازی – ۳۶۲۷۸۸۰۵ – یزد – بلوار طالقانی – بعد از کوچه حنا – بعد آزمایشگاه پارس
 • آزمایشگاه رازی – آزمایشگاه -۳۵۲۶۸۲۳۰۴۰ – یزد – ابرکوه
 • درمانگاه سینا – درمانگاه -۳۵۲۴۹۱۱۴ – یزد – چهارراه دولت آباد – ابتدای بلوار نواب صفوی
 • داروخانه پاستور میبد – یزد – داروخانه -۳۲۳۴۲۵۲۴ – یزد – میبد خ امام نبش میدان عدالت
 • درمانگاه شبانه روزی بهبود – یزد – درمانگاه -۳۸۳۸۰۰۶۱ – یزد – بلوار دشتی – روبروی بوستان ناجی
 • آزمایشگاه دکتر مقیمی – یزد – آزمایشگاه – ۳۸۲۶۷۷۶۱-۴ – یزد – صفائیه – بلوار شهید قندی
 • عینک سازی روشنا(خانم فراحت) – عینک سازی -۳۲۵۲۱۴۴۸ – یزد – مهریز – بلوار هفتم تیرنرسیده به میدان پرستار روبروی بانک تجارت
 • داروخانه دکتر ملانوری – داروخانه -۳۶۲۰۱۴۸۸ – یزد – خیابان امام – سه راه فهادان
 • داروخانه دکتر کریمی – داروخانه – یزد – مهریز – بغدادآباد – میدان فاطمه الزهرا(س)
 • داروخانه دکتر حکیمی – داروخانه -۳۶۲۶۸۰۰۴ – یزد – ابتدای خ مطهری روبروی شهرداری
 • داروخانه دکتر محمودی – داروخانه -۳۵۳۲۶۲۶۹۰۰ – یزد – تفت خیابان امام – جنب بسیج
 • کلینیک دندانپزشکی تسکین یزد – دندان پزشکی – ۳۵۲۱۴۹۸۹ – یزد -شاهدیه-میدان شاهد – ابتدای خیابان مهدیه
 • عینک دانشجو یزد – عینک سازی -۳۷۲۵۱۴۸۲ – یزد – بلوار طالقانی – جنب مسجد محمدی
 • داروخانه شبانه روزی رازی اردکان – داروخانه -۲۷۲۲۴۷۷۷ – اردکان
 • داروخانه دکتر محامدی – یزد – داروخانه -۳۷۲۴۴۱۱۰ – یزد – خیابان مطهری – مقابل درمانگاه نیکپور
 • کلینیک دندانپزشکی آرمان یزد – دندان پزشکی – ۳۸۲۵۲۴۸۸ – یزد – خیابان کاشانی-ابتدای بلوار خاتم-میدان قرآن-کوچه چهارم
 • کلینیک دندانپزشکی امام سجاد (ع) – اردکان – دندان پزشکی – یزد – اردکان – خیابان امام خیابان آیت ا.. حائری
 • آزمایشگاه ابن سینا – تفت – آزمایشگاه -۳۲۶۲۶۵۴۳ – یزد – تفت – خیابان ساحل – جنب دبیرستان شهید صدوقی
 • آزمایشگاه جهاد دانشگاهی – یزد – آزمایشگاه -۳۶۲۴۱۰۸۵ – یزد – ابتدای خیابان کاشانی
 • دکتر حسین خوان پایه – پزشک عمومی – مطب -۳۸۲۴۷۲۷۴ – یزد -صفائیه – بلوار شهید قندی
 • داروخانه دکتر تشکری – داروخانه -۴۲۲۳۲۴۵ – یزد – بافق میدان امامزاده عبدالله
 • داروخانه دکتر باقی – داروخانه – یزد – خیابان فرخی روبروی داروخانه شهید چمران
 • داروخانه سیدالشهداء(ع) – داروخانه -۳۶۲۱۰۰۱۰ – یزد – خیابان امام – جنب بیمارستان سیدالشهداء
 • دکتر اصغر خشنود – مطب -۳۷۲۵۴۱۲۶ – یزد – بلوار طالقانی – جنب آزمایشگاه مرکزی – کوچه گلچین
 • داروخانه دکتر عباسی(یزد) – داروخانه – ۳۸۳۴۰۸۵۵ – یزد – بلوار مدرس-کوچه قمر بنی هاشم-نبش چهارراه ساختمان شقایق
 • داروخانه دکتر سرایانی – یزد – داروخانه -۳۵۲۵۶۵۴۸ – یزد -بلوار جمهوری – جنب بیمارستان افشار
 • داروخانه دکتر دوانی – تفت یزد – داروخانه -۲۶۲۲۳۱۴۴ – یزد – تفت – بلوار شهید بهشتی
 • موسسه توان بخشی آوای درون – یزد – فیزیوتراپی -۳۵۲۸۳۹۶۴ – یزد – امام شهر – بلوار ولیعصر بعداز میدان انبیاء – کوچه ۲۷
 • داروخانه دکتر بهروان – داروخانه -۳۶۲۲۹۸۵۸ – یزد – بلوار طالقانی – ابتدای کوچه حنا
 • داروخانه دکتر حیدریان – داروخانه – ۳۵۲۷۲۲۸۲۲۷ – یزد – اردکان خیابان امام – روبروی بیمارستان ضیائی
 • دکتر حسن برزگری – دندان پزشکی -۳۷۲۴۱۱۴۳ – یزد – چهارراه مهدیه – کوچه وامق
 • دکتر حسین برزگر – دندان پزشکی -۳۷۲۶۳۴۷۴ – یزد – بلوار طالقانی – کوچه گلچین
 • دکتر محمد جواد دشتی – دندان پزشکی -۳۶۲۸۷۰۸۰ – یزد – خیابان کاشانی – جنب کوچه خانه معلم
 • آزمایشگاه دانش – آزمایشگاه -۳۶۲۳۵۹۴۹ – یزد – میدان خاتمی – ساختمان پزشکان مهدی
 • عینک سازی خانه عینک (آقای وکلائی) – عینک سازی -۳۶۲۲۲۹۹۸ – یزد – خیابان فرخی – روبروی داروخانه شبانه روزی داخل کوچه
 • کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی سیب – دندان پزشکی -۳۲۳۴۷۸۸۰ – یزد – میبد – خیابان امام خمینی – خیابان بنیاد شهید ۵۰ متری بعد از دادگاه
 • دکتر محمد علی باقری – دندان پزشکی -۳۷۲۵۰۳۹۵ – یزد – بلوار طالقانی روبروی بانک ملی
 • داروخانه دکتر وکیل – داروخانه -۳۶۲۳۷۶۲۹ – یزد – خیابان کاشانی روبروی بیمارستان مجیبیان
 • داروخانه دکتر ولی – ابرکوه – داروخانه – یزد – ابرکوه – خیابان شهید بهشتی
 • داروخانه دکتر کرامتی – داروخانه -۳۸۲۰۰۵۱۱ – یزد – صفائیه – نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی
 • پزشک فوق تخصص دکتر محمدحسین رسولزادگان – مطب -۳۷۲۵۶۴۵۹ – یزد – میدان آزادی-بلوار شهید صدوقی-پل نواب
 • دکتر محمد حسین راسخی نژاد – مطب -۳۷۲۶۳۳۴۰ – یزد – بلوار صدوقی – روبروی سپاه – بن بست چهلم
 • مطب دکتر فرزانه فراحت (اپتومتریست) – مطب -۳۲۵۲۱۴۴۸ – یزد – مهریز – بلوار هفتم تیر – نرسیده به میدان پرستار – روبروی بانک تجارت
 • داروخانه آرزو موسوی(یزد) – داروخانه – ۳۸۲۸۸۱۲۸ – یزد – خیابان شهید دشتی-جنب بانک ملی
 • داروخانه دکتر والا – داروخانه -۳۸۲۳۳۰۹۱ – یزد – صفائیه – بلوار جهاد – بازارچه کوثر
 • داروخانه دکتر سیف الدینی – داروخانه – ۳۷۲۶۴۷۱۳ – یزد -بلوار شهید صدوقی – کوچه تالار هنر
 • داروخانه دکتر سهروردی – داروخانه – ۳۸۲۶۴۱۰۰ – یزد -ابتدای بلوار شهید قندی – کوچه جنب بانک صادرات
 • داروخانه دکتر حسینی بیوکی – داروخانه – یزد – تفت
 • داروخانه دکتر حقیر ابراهیم آبادی – داروخانه – ۳۶۲۳۱۰۰۳ – یزد – خیابان کاشانی – جنب سازمان آب
 • آزمایشگاه پارس – یزد – آزمایشگاه -۳۷۲۵۰۴۰۰ – یزد -بلوار طالقانی – روبروی بانک تجارت
 • آزمایشگاه کسری یزد – آزمایشگاه -۳۸۲۶۱۰۶۰ – یزد -صفائیه – خیابان تیمسار فلاحی
 • داروخانه دکتر چمران – داروخانه – ۳۶۲۶۶۹۰۰ – یزد -خیابان فرخی – جنب بیمارستان شهید رهنمون
 • درمانگاه امام حسین میبد – یزد – درمانگاه -۲۷۷۲۸۵۸۵ – یزد – میبد – خیابان امام – جنب سپاه
 • داروخانه بوعلی – یزد – داروخانه -۳۶۲۶۶۵۰۰ – یزد – میدان مارکار
 • داروخانه شفا اردکان – داروخانه – یزد – اردکان خیابان امام – خیابان پیروزی
 • دندانپزشک مریم مشرفی فر – دندان پزشکی -۳۷۲۶۷۸۴۵ – میدان باهنر – جنب بانک سپه
 • دندانپزشک علی محمد بیطرف – دندان پزشکی -۳۸۲۴۵۷۶۴ – یزد -صفاییه خیابان اطلسی پلاک ۳۶
 • دکتر محسن آخوندی ( فوق تخصص ) – یزد – مطب – ۳۶۲۲۳۴۹۴ – یزد – بلوار طالقانی
 • دکتر مهدی لطیف – مطب -۳۶۲۴۲۶۷۶ – یزد – خیابان کاشانی – روبروی بیمارستان بهمن
 • دکتر بتول توکلی – مطب -۳۷۲۵۲۶۳۲ – یزد – بلوار طالقانی – ساختمان پزشکان رازی
 • فیزیوتراپی طلوع ابرکوه – فیزیوتراپی -۳۲۸۲۸۴۳۴ – یزد – ابرکوه خیابان نظامیه میدان حج و زیارت
 • پزشک متخصص احمد صنعتی – مطب – ۳۶۲۴۸۵۷۵ – خیابان کاشانی – روبروی بیمارستان مجیبیان
 • درمانگاه حضرت قائم – یزد – درمانگاه -۳۸۲۶۸۱۶۰ – یزد – صفائیه – میدان ابوذر – خ مادر – جنب اورژانس نارگونی
 • دکتر محمدحسین فراشاهی پزشک عمومی – مطب یزد – مطب – یزد -۵۲ متری امامشهر – کوچه ۲۵
 • آزمایشگاه امام حسین میبد – یزد – آزمایشگاه -۲۲۳۲۲۶۸۶ – یزد – میبد –
 • دکتر علی محمد جبروتی پزشک عمومی – مطب -۳۸۲۱۷۸۰۶ – یزد – سیلو – جنب آموزشکده امام علی(ع)
 • آزمایشگاه ولیعصر – آزمایشگاه -۳۷۲۵۷۳۷۳ – یزد – میدان همافر – ساختمان پزشکی ولیعصر(عج)
 • داروخانه دکتر زارعی – داروخانه – یزد – میبد خیابان امام – جنب درمانگاه امام حسین(ع)
 • داروخانه دکتر میرشمسی – داروخانه -۳۵۲۳۲۴۰۰ – یزد – بلوار نواب صفوی – جنب پمپ بنزین
 • داروخانه دکتر نجمی – داروخانه -۳۸۲۰۶۹۴۹ – یزد – شهرک دانشگاه – بلوار امیرکبیر
 • دکتر محمد رضا وحیدفر – مطب – یزد – بلوار طالقانی
 • داروخانه دکتر محمدی – داروخانه -۳۷۲۴۴۱۱۰ – یزد – خیابان مطهری – مقابل درمانگاه نیکپور
 • عینک سازی آرمان (آقای قادریان) – عینک سازی -۳۶۲۷۸۷۳۶ – یزد – بلوار طالقانی – ابتدای کوچه اورژانس – کلانتری (شهیددایی)
 • دکتر احمد شجری -پزشک فوق تخصص – مطب -۳۶۲۸۴۰۴۸ – یزد – خیابان کاشانی – جنب بیمارستان مجیبیان – کوچه قریشی
 • داروخانه دکتر پورشفیعی – داروخانه -۳۸۲۴۰۷۰۳ – یزد – صفائیه – میدان جانباز – اول بلوار دانشگاه
 • رادیولوژی دکتر خیام – یزد – تصویربرداری -۳۶۲۳۸۶۳۹ – یزد – خیابان کاشانی – کوچه جنب پمپ بنزین
 • مریم اردکانیان پزشک متخصص مطب یزد – مطب -۳۶۲۹۴۸۶۲ – یزد – ابتدای بلوار امام جعفر صادق(ع)
 • داروخانه ابن سینا – داروخانه -۳۵۲۴۲۷۰۱ – یزد – بلوار جمهوری – روبروی بیمارستان افشار
 • فیزیوتراپی مهر – یزد – فیزیوتراپی -۳۷۲۴۹۰۹۳ – یزد -بلوار ۱۷ شهریور – جنب پل هوائی
 • داروخانه دکتر روحی ابرکوه – یزد – داروخانه -۳۲۸۲۲۲۱۱ – یزد – ابرکوه – میدان امام حسین (ع)
 • داروخانه دکتر موسوی پور – داروخانه -۳۷۲۶۱۶۶۰ – یزد – بلوار ۲۲ بهمن
 • دکتر اقبال فلاح تفتی – مطب -۳۵۲۶۲۳۵۳۰۰ – یزد – تفت خیابان ساحلی – طبقه فوقانی ساختمان رازی
 • سونوگرافی دی – تصویربرداری -۳۶۲۲۷۰۱۷ – یزد – بلوار طالقانی
 • دکتر احمد ابوالحسنی (پزشک عمومی) – مطب -۳۲۴۷۰۳۹۲ – یزد -بهاباد – خیابان امام
 • دکتر فرحناز مقیمی (متخصص) – مطب – یزد -سه راه شحنه – نرسیده به چهارراه دولت آباد.
 • داروخانه دکتر نقیب زاده – داروخانه – یزد – بلوار جمهوری – جنب بیمارستان افشار
 • داروخانه شفاء – داروخانه – یزد – اردکان خیابان امام – خیابان پیروزی
 • دکتر حامدهاتفی – مطب -۳۵۲۵۴۸۶۵ – یزد – بلوار شهید پاکنژاد – بعد از چهارراه معلم – جنب هتل بهاره
 • مهناز فرهادزاده – دندان پزشکی – ۳۶۲۴۸۴۱۶-۰۳۵ – یزد – خیابان کاشانی-خیابان مسکن-بعد از درمانگاه -شماره ۲
 • آزمایشگاه صدرا – آزمایشگاه -۳۵۲۵۰۶۲۵ – یزد – بلوار جمهوری اسلامی – جنب بیمارستان افشار
 • پزشک متخصص علی حاذقی – مطب – ۳۸۲۳۸۰۲۶ – بلوار شهید قندی – نرسیده به میدان ریاضی
 • داروخانه دکتر سفلائیان – داروخانه -۳۸۲۶۰۱۵۸ – یزد – خیابان کاشانی – جنب بیمارستان مرتاض
 • داروخانه دکتر علی نیا – داروخانه -۳۶۲۶۸۱۴۱ – یزد -خیابان انقلاب – چهارراه دولت آباد
 • داروخانه دکتر رئیسیان – داروخانه – ۳۸۲۴۷۰۷۰ -۰۳۵ – یزد – خیابان کاشانی – بعد از مسجد اتابکی
 • آزمایشگاه دکترجلالیان – آزمایشگاه -۳۶۲۳۶۲۸۶ – یزد – خیابان کاشانی – داخل بیمارستان دکتر مجیبیان
 • پزشک متخصص دکتر فرشید فروزنیا – مطب -۳۷۲۶۲۵۴۵ – یزد – بلوار طالقانی – کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی
 • دکتر زینب رمضانخانی – مطب -۳۷۳۳۷۴۶۸ – یزد – بلوار طالقانی – بعد از آزمایشگاه مرکزی – کوچه شهید زمانی
 • آزمایشگاه سینا – یزد – آزمایشگاه -۳۷۲۵۸۸۵۰ – یزد -بلوار طالقانی – روبروی بانک ملت
 • مرکز تحقیقات دیابت یزد – کلینیک -۳۷۲۸۰۲۲۶ – یزد -بلوار صدوقی – کوچه تالار هنر
 • فیزیوتراپی حنان – یزد – فیزیوتراپی -۳۶۲۹۵۹۳۱ – یزد – میدان امام حسین(ع)-خیابان شهید بهشتی-کوچه سوم-بن بست یاس
 • دکتر پروین شادمان یزدی – مطب -۳۷۲۴۸۶۶۶ – یزد – سه راه شحنه
 • فیزیوتراپی فاتحی – فیزیوتراپی -۳۶۲۷۵۰۲۳ – یزد – بلوار طالقانی
 • سونوگرافی دکتر علی وفائی شاهی – تصویربرداری – یزد – ابتدای بلوار امام جعفر صادق
 • داروخانه دکتر دهقانی – یزد – داروخانه -۳۷۲۴۳۴۲۴ – یزد – بلوار شهید صدوقی – جنب مخابرات
 • داروخانه دکتر متوسلیان – داروخانه -۳۶۲۴۱۱۶۴ – یزد – خیابان کاشانی – جنب بیمارستان مجیبیان
 • داروخانه دکتر کاظمعلی – داروخانه -۳۷۲۶۲۰۲۲ – یزد -میدان باهنر – ابتدای بلوار پاکنژاد
 • داروخانه دکتر وحیدی – یزد – داروخانه -۳۷۲۵۲۹۸۹ – یزد -بلوار طالقانی
 • داروخانه دکتر صالحی – داروخانه -۳۶۲۳۵۰۴۰ – یزد -خیابان کاشانی – روبروی بیمارستان بهمن
 • دکتر باقر خدارحمی – مطب -۳۶۲۳۰۹۰۷ – یزد – خیابان کاشانی – کوچه قریشی
 • مرکز بهداشت یزد – کلینیک – یزد – خیابان کاشانی
 • دکتر سیروس یارمند – پزشک عمومی – مطب – ۳۶۲۴۰۰۱۴ – یزد -خیابان کاشانی – روبروی دبیرستان کیخسروی
 • دکتر کرامت الله امامی خواه – مطب ۲۶۸۲۵۷۹۹ – یزد -ابرکوه خیابان شهید صدوقی
 • داروخانه دکتر لطفعلیانی – داروخانه – ۳۷۲۵۶۹۶ – میدان همافر – جنب درمانگاه ولیعصر
 • درمانگاه کوثر – درمانگاه -۳۸۲۲۷۰۰۰ – یزد – صفائیه – بلوار جهاد
 • داروخانه دکتر ذبیحی – یزد – داروخانه -۳۸۲۶۰۱۹۴ – یزد – خیابان کاشانی – جنب پارک ۷ تیر
 • آزمایشگاه دی – آزمایشگاه -۳۶۲۸۵۰۵۲ – یزد – خیابان کاشانی – جنب پمپ بنزین
 • آزمایشگاه دکتر خبازیان – آزمایشگاه -۳۸۳۸۰۹۹۰ – یزد – بلوار دشتی – روبروی بوستان ناجی – طبقه تحتانی بانک انصار
 • سونوگرافی دکتر پیمان واردی – تصویربرداری -۳۶۲۲۸۷۲ – یزد – خیابان امام – کوچه برخوردار – درمانگاه دکتر اخوان
 • رادیولوژی دکتر سحر قانع – تصویربرداری -۳۷۲۵۰۵۴۶ – یزد – میدان باهنر کوچه امیر المومنین کوچه ۳۱
 • درمانگاه شبانه روزی مهر – درمانگاه -۳۷۲۵۴۳۸۸ – یزد – آزادشهر – نرسیده به فلکه دوم – کوچه فدائیان
 • دکتر مجید محمودی – پزشک عمومی – مطب – ۳۲۵۷۳۰۲۰ – یزد -خاتم جنب اداره برق
 • داروخانه دکتر بوالحسنی – داروخانه – یزد – بهاباد – خیابان امام
 • دکتر فاطمه کیامهر – مطب -۳۸۲۶۱۹۸۳ – یزد – بلوار شهید قندی
 • داروخانه رضائی – داروخانه -۵۲۲۸۸۱۰ – یزد – روبروی اورژانس بیمارستان
 • درمانگاه دندانپزشکی آزادگان زارچ – دندان پزشکی -۳۵۳۶۷۵۰۸۰ – یزد – زارچ
 • آزمایشگاه نور – آزمایشگاه -۳۶۲۹۳۶۶۶ – یزد – ابتدای بلوار منتظر قائم – کوچه شهید نصیری(کوچه اکبر آباد)
 • آزمایشگاه بوعلی – آزمایشگاه -۳۷۲۵۹۰۹۱ – یزد – بلوار طالقانی – کوچه مجاهد – جنب کلینیک
 • رادیولوژی دکتر صنم میربیگی – تصویربرداری -۳۸۲۸۷۸۸۶ – یزد – صفائیه – میدان کاج – بلوار جهاد – طبقه زیرین بانک صادرات
 • درمانگاه فرهنگ – درمانگاه -۳۸۲۴۰۷۵۰ – یزد – صفائیه – خیابان تیمسار فلاحی – روبروی مجتمع تجاری اطلسی
 • درمانگاه شهید عبدالهی مهریز – درمانگاه -۳۲۵۲۳۵۶۰ – یزد – مهریز
 • داروخانه هلال احمر – داروخانه -۳۶۲۶۴۲۸۸ – خیابان کاشانی – روبروی بانک کشاورزی
 • داروخانه دکترزینلی بافق – داروخانه -۴۲۲۰۰۲۲ – یزد – بافق خیابان وحشی بافقی
 • داروخانه دکتر مخبری – داروخانه -۳۵۲۵۸۶۰۰ – یزد – ۵۲ متری امامشهر
 • داروخانه دکترکلانتری – داروخانه – یزد – بلوار شهید پاکنژاد – بعد از چهارراه معلم – جنب هتل بهاره
 • موسسه توان بخشی نگاه نو – فیزیوتراپی – ۳۵۲۴۹۳۶۹ – دولت آباد – کوچه دهم-پلاک۲۴۲
 • سونوگرافی دکتر افسانه قاسمی – تصویربرداری -۳۷۲۵۳۵۵۵ – یزد – بلوار طالقانی – کوچه مجاهد
 • درمانگاه شبانه روزی صاحب الزمان یزد – درمانگاه -۳۷۲۵۴۳۸۸ – یزد – بلوار پاکنژاد – روبروی بیمارستان شاهد
 • داروخانه دکتر خباز – داروخانه – ۳۳۴۳۸۳۸۳ – یزد – بافق – بیمارستان ولی عصر
 • پزشک متخصص محمدحسین جعفری – مطب – ۳۶۲۶۸۳۳۳ – یزد -چهارراه مهدیه – بعد از داروخانه امامزاده ای
 • دکتر محمد کاظم حاجی میرزاده (متخصص) – مطب -۳۵۲۲۵۲۲۰ – یزد – بلوار ۲۲ بهمن – کوچه بهار
 • دکتر حمید منصبدار – مطب -۳۶۲۹۵۲۵۴ – یزد – خ امام روبروی مسجد برخوردار
 • آقای حسین جلیلی – عینک سازی -۳۷۲۵۱۴۸۲ – یزد – بلوار طالقانی – طبقه فوقانی عینک دانشجو
 • دندانپزشک دکتر محمد جواد قرایی – دندان پزشکی – یزد – تفت – میدان شاه ولی – مجتمع فنی مهندسی شاه ولی
 • داروخانه دکتر مهدوی – یزد – داروخانه -۲۵۷۲۳۴۷۷ – یزد -هرات – خیابان امام
 • یزد – یزد – کلینیک دندانپزشکی آراد یزد – بیماری های دهان, پریودنتیکس, ترمیمی, دندانپزشکی عمومی – یزد -صفاییه – بلوار دانشگاه – خیابان فرساد – فرساد ۱۱ – ۰۳۵۳۸۲۵۳۳۰۰
 • یزد – یزد – کلینیک دندانپزشکی تسکین یزد – دندانپزشکی عمومی – یزد -شاهدیه-میدان شاهد(انار)-دندانپزشکی تسکین یزد – ۰۳۵-۳۵۲۱۴۹۸۹
 • یزد – بافق – مطب دندانپزشکی مریم نغنائیان – دندانپزشکی عمومی – یزد- بافق- خ وحشی بافقی- ک امام جمعه- روبروی رستوران سنتی ط ۲ – ۰۳۵۲-۴۲۲۱۴۲۸
 • یزد – یزد – کلینیک دندانپزشکی آرمان (یزد) – دندانپزشکی عمومی – خیابان کاشانی – بلوار خاتم- نرسیده به میدان قرآن- نبش حجت ۴قدیم – ۰۳۵۳۸۲۵۲۴۸۸
 • یزد – بافق – مطب دندانپزشکی عباس جوهری خلیل آباد – دندانپزشکی عمومی – بافق- میدان امامزاده عبدالله – جنب پارکینگ شهرداری – ۰۳۵۲۴۲۲۵۴۴۸

اطلاعات بیشتر درباره بیمه خدمات درمانی از ویکیپدیای فارسی.